Geodetic and Geophysical Institute, RCAES, HAS

Elméleti Szeizmológia Kutatócsoport

A kutatócsoport elsősorban a földkéreg szerkezetének kutatásával és a földrengések forrásparamétereinek tanulmányozásával foglalkozik.

A kutatócsoport tagjai a hazánk alatti földkéreg szerkezetét vevőfüggvények analízisével és a folyamatosan jelenlevő szeizmikus háttérzajt felhasználó zajtomográfia módszerével vizsgálják, ugyanis a kéregszerkezet részletes ismerete nélkülözhetetlen a recens tektonikai folyamatok jobb megértéséhez.

Egy adott terület lokális tektonikája és a jelenlegi feszültségtér legjobban lokális földrengések fészekmechanizmusának becslésén keresztül tanulmányozható, hiszen a földrengések általában már létező törésvonalak mentén felhalmozódó feszültségek hatására jönnek létre, így a rengések fészekmechanizmusai kiválóan jellemzik a jelenlegi neotektonikai folyamatokat. A kutatócsoport által kifejlesztett hullámforma inverziós algoritmus segítségével lokális események fészekmechanizmusát határozzák meg, a momentum tenzorok pedig értékes információkat adhatnak az aktív törésvonalak geometriájáról és a kutatási területre jellemző fő feszültségirányokról.


A kutatócsoport tagjai: