Geodetic and Geophysical Institute, RCAES, HAS

Geodinamika Kutatócsoport

A kutatócsoport tagjai nemzetközi együttműködésben extenzométeres (SGO, Mátyáshegy, Vyhne (Szlovákia), Beregszász (Ukrajna) obszervatóriumok), GPS (CGREN (közép-európai GPS hálózat) és a HGRN (magyar GPS) hálózat) mérések alapján tanulmányozzák a Pannon- medence recens tektonikai folyamatait. Mérési eredményeik értelmezéséhez felhasználják a geofizikai mérések (földrengés fészekmechanizmus, fúrólyuk kitörés, stb.) eredményeit. Folyamatosan foglalkoznak a műszerek és az extenzométeres adatok korrekciós módszereinek továbbfejlesztésével a kismértékű tektonikai deformációk megbízható mérése céljából. Vizsgálják a radonkoncentráció mint geológiai folyamatok lehetséges prekurzora és a kőzetfeszültség közötti kapcsolatot.

Emellett hagyományos geodéziai műszerek és globális navigációs műholdas rendszerek integrált alkalmazási módszereinek kidolgozását végzik lokális és regionális geodinamikai, geomorfológiai felszínváltozások vizsgálatára.

 

A kutatócsoport tagjai: