Geodetic and Geophysical Institute, RCAES, HAS

Magnetoszféra és űrplazma-fizika Kutatócsoport

A csoport kutatótevékenysége a földi magnetoszféra külső határán lejátszódó jelenségektől az alsó magnetoszféra folyamatainak leírásáig terjed, így kutatási területe magába foglalja a teljes magnetoszférát és annak közvetlen környezetét, különös tekintettel a határfelületek jelenségeire (mint amilyenek az ionoszféra és a földi fejhullám fizikai folyamatai), ahol végső soron a Nap-Föld kölcsönhatás energiacsatolási folyamatai lezajlanak. A kutatási program fő része a Föld fejhullámával kapcsolatos űrplazma jelenségekre fókuszál, pontosabban az iongyorsulás, szóródás és hullám-részecske kölcsönhatásokkal foglalkozik. A fejhullám azon képessége, hogy nagy energiára képes gyorsítani a részecskéket, igen fontos jelenség annak ismeretében, hogy a lökéshullámok bőségesen megtalálhatók a világegyetem legkülönbözőbb részein. Annak ellenére, hogy az űrplazma lökéshullámok több évtizede kiterjedt kutatások tárgyát képezik, a fizikai folyamatnak nem ismert minden részlete.

 

A kutatócsoport tagjai: