Geodetic and Geophysical Institute, RCAES, HAS

Kutatócsoport geofizikai folyamatok és szerkezetek matematikai modellezésére

A szilárd föld szerkezetének kutatása történhet mágneses, gravitációs, egyenáramú mérésekkel és természetes vagy mesterséges forrású elektromágneses mérésekkel. Az eltérő geofizikai feladatok azonban gyakran hasonló matematikai hátteret igényelnek. Mindegyik módszer eredményes alkalmazásához szükség van matematikai előremodellezésre és inverzióra.

A kutatócsoport tagjai a légkörben lejátszódó fizikai folyamatok megfigyelésére vertikális ionoszondát üzemeltetnek. Ezen mérések értelmezéséhez különféle matematikai módszerek szükségesek, ugyanis ellentétben a szilárd földdel, itt a közeg fizikai tulajdonságai folyamatosan változnak, ezért is szükséges a folyamatos regisztráció és a regisztrátumok számítástechnikai eszközökkel való kiértékelése. Feladatuk továbbá a Föld felszíne és az ionoszféra felsőbb rétegei közötti térrészben fellépő, összetett fizikai folyamatok vizsgálata.

 

A kutatócsoport tagjai: