Geodetic and Geophysical Institute, RCAES, HAS

30. 10. 2017. 13:16

A GGI részvétele az ELECTRONET akcióban

Szeptember 25-27. között került sor az European Science Foundation által támogatott COST ELECTRONET akció legutóbbi munkacsoport megbeszélésére Portóban, Portugáliában.


Szeptember 25-27. között került sor az European Science Foundation által támogatott COST ELECTRONET akció legutóbbi munkacsoport megbeszélésére Portóban, Portugáliában.

Az ELECTRONET akció célja a statikus és kvázi-statikus légköri elektromos térrel kapcsolatos kutatások nemzetközi összehangolása és a kapcsolódó mérések alkalmazási körének kiszélesítése a környezet monitorozásban, valamint a különböző biológiai rendszerekkel való kölcsönhatás megismerésében. A Magyarországon folyó kutatómunkát az MTA CSFK küldöttei képviselték: Dr. Sátori Gabriella, Dr. Bór József, Dr. Barta Veronika a Geodéziai és Geofizikai Intézet kutatói, valamint Buzás Attila ösztöndíjas egyetemi hallgató. A küldöttek beszámoltak a légköri elektromos potenciálgardiens (PG) mérésekkel kapcsolatos legújabb méréseikről, áttekintették a Schumann-rezonancia kutatásával kapcsolatos főbb hazai eredményeket, valamint bemutatták a paksi környezetmonitorozó rendszer kiterjesztésének céljából javasolt koncepciót egy PG mérőhálózat felállítására az atomerőmű körül. A mérőhálózat felállításának lehetőségét és a kapcsolódó tudományos programokra vonatkozó javaslatokat a nemzetközi kutatóközösség üdvözölte és támogatta.