MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet

Geodéziai Méréstechnikai Osztály

Az osztály dolgozói

Osztályvezető: Mentes Gyula, DSc, tudományos tanácsadó,

Eperné Pápai Ildikó, tudományos munkatárs,

Újvári Gábor, PhD, tudományos munkatárs,

Bánfi Frigyes, villamosmérnök, szakalkalmazott,

Gimesiné Németh Ágnes, földmérő üzemmérnök, szakalkalmazott

Horváth Attila, földmérőmérnök, szakalkalmazott,

Molnár Tibor, villamos üzemmérnök, szakalkalmazott,

Schlaffer Ferenc, gépésztechnikus, szakalkalmazott.

Az osztály tevékenységi köre:

A Geodéziai Méréstechnikai Osztály tevékenységi köre szorosan kapcsolódik a Fizikai Geodéziai osztály és a Matemetikai Geodéziai osztály tevékenységéhez. A Geodéziai Méréstechnikai Osztályon folyó kutatások az alábbi témakörökbe sorolhatók be:

1. Globális geodinamikai folyamatok kutatása

 A szilárd Föld és az atmoszférikus árapály és a velük összefüggő egyéb geodinamikai folyamatok tanulmányozása.

Nemzetközi (Szlovákia, Cseh Köztársaság, Oroszország) együttműködésben a Pannon-medencében lejátszódó tektonikai folyamatok tanulmányozása extenzométeres mérések alapján.

A kutatáshoz szükséges műszerek és kalibráló eljárások fejlesztése.

Adatfeldolgozási és kiértékelési módszerek fejlesztése.

A mérési adatok feldolgozása és geodinamikai értelmezése (földi és atmoszférikus árapály, a Föld belső szerkezete, tektonikai mozgások, pólusingadozás, földrengések keletkezésének vizsgálata, stb.).

A geodinamikai mérésekre gyakorolt lokális környezeti hatások vizsgálata és módszerek kidolgozása ezek kiszűrésére, ill. figyelembevételére az adatfeldolgozás és kiértékelés során

A kutatásokkal kapcsolatos mérési tevékenység:

Földi árapály és a szilárd földkéreg mozgásainak regisztrálása kvarccsöves extenzométerrel a Sopronbánfalvi Geodinamikai Obszervatóriumban.

Recens tektonikai folyamatok monitorozása extenzométerekkel a Pannon-medencében nemzetközi együttműködés keretében (Szlovákia, Cseh Köztársaság, Oroszország),

Atmoszférikus árapály szinkron regisztrálása mikrobarográffal a Sopronbánfalvi Geodinamikai Obszervatóriumban és a sashegyi Földrengésjelző Obszervatóriumban.

2. Lokális geodinamikai jelenségek kutatása

Törésvonalak mozgásvizsgálata fúrólyuk dőlésmérőkkel;

Felszíni tömegmozgások vizsgálata fúrólyuk dőlésmérőkkel;

Talajdőlések és talajvízszint-ingadozások közötti kapcsolat vizsgálata;

Adatfeldolgozási módszerek fejlesztése, mérési adatok interpretálás;

3. Mérnökgeodéziai kutatások

Épület- és talajmozgások közötti kapcsolatok vizsgálata;

Mérési technikák és kiértékelési módszerek fejlesztése;

Ipari létesítmények deformáció és mozgásvizsgálata.

4. Műszerfejlesztés

Nagypontosságú (10-11 radián, ill. 10-10 m felbontóképességű) és nagy stabilitású m geodinamikai műszerek (extenzométerek, mechanikai és hidrosztatikai dőlésmérők, stb.) fejlesztése;

Mérnökgeodéziai műszerek fejlesztése objektumok mozgásának és deformációjának mérésére;

Eljárások és berendezések fejlesztése geodinamikai és geodéziai műszerek kalibrálására.

5. Műszerkalibrálás

Geodéziai műszerek (szintezők, teodolitok) kalibrálása;

Geodinamikai műszerek laboratóriumi és in-situ obszervatóriumi kalibrálása.

Az osztályon jelenleg folyó OTKA kutatások:

K 71952 „A földi és az atmoszférikus árapály egyéb geodinamikai hatásai és kapcsolatuk a kőzetek radonkibocsátásával”, 2008-2011, Témavezető: Mentes Gyula.

K 81295 „Mérési módszerek kifejlesztése nagyon kicsi felszíni tömegmozgások kimutatására”, 2010-2013, Témavezető: Mentes Gyula.

Részvétel más osztályon folyó OTKA kutatásokban:

K 78332 „A dunaszekcsői partcsuszamlás kinematikai és dinamikai modellje geodéziai megfigyelések alapján” , 2009-2012, Témavezető: Bányai László.

Az osztály lezárult OTKA kutatásai:

T 4315 „Geodinamikai és geodéziai mérések pontosságának fokozása CCD optikai érzékelőkkel”, 1992-1995, Témavezető: Mentes Gyula.

T 019030 „Digitális képfeldolgozás és képérzékelő eljárások alkalmazási lehetőségei a geodéziai és geodinamikai méréstechnikában”, 1996-1999, Témavezető: Mentes Gyula.

T 029049 „A Föld tengelykörüli forgásának kölcsönhatása geodinamikai folyamatokkal”, 1999-2001, Témavezető: Varga Péter.   

T 031713 „Lokális geodinamikai mozgások vizsgálata fúrólyuk-dőlésmérőkkel”, 2000-2003, Témavezető: Mentes Gyula.

T 046264 „A földi árapály és a vele kapcsolatos geodinamikai jelenségek mérési módszereinek továbbfejlesztése, a Pannon medencében regisztrált adatok feldolgozása és komplex értelmezése”, 2004-2007, Témavezető: Mentes Gyula.

M 27206 Műszeres OTKA: 5 mFt 4db 722A dőlésmérő és 2db CR10X adatgyűjtő, 1999, Témavezető: Mentes Gyula.

M 36921,  Műszeres OTKA: 1400 eFt, obszervatóriumi adatgyűjtő rendszer, 1db multiméter, 1db hőmérséklet, légnyomás és páratartalom érzékelő, 1 db számítógép, 2001, Témavezető: Mentes Gyula.

Más osztályok lezárult OTKA kutatásaiban való részvétel:

T 2131 „A Pannon-medence jelenkori tektonikai mozgásának vizsgálata”, 1991-1993, Témavezető: Varga Péter.

T 014896 „A földfelszín vízszintes irányú mozgásainak megfigyelése és értelmezése”, 1995-1998. Témavezető: Varga Péter.

T 038123 „A Föld pólusmozgásának komplex vizsgálata”, 2002-2005, Témavezető: Varga Péter.

MTA elnöki keret:

MTA elnöki keret 2006: Földcsuszamlásokat előidéző folyamatok komplex vizsgálata, Témavezető: Mentes Gyula.

MTA elnöki keret 2007: Módszerek kismértékű talajmozgások érzékeléséhez katasztrofális tömegmozgások előrejelzése céljából. Témavezető: Mentes Gyula.

Lezárult EU pályázatok:

EVG1-2001-00061 OASYS "Integrated Optimization of Landslide Alert Systems", EU5, 2003-2006, Hazai Koordinátor: Mentes Gyula.

G1RT-CT-2001-05040, SAMCO (Structural Assessment Monitoring and Control), EU5, 2002-2006, Hazai koordinátor: Mentes Gyula.

Lezárult TéT együttműködések:

D-4/96 (UNG-047-96) „Módszerek az altalaj, valamint nagy építmények és ipari létesítmények mozgásának megfigyelésére”, német-magyar TéT, Bonni Egyetem, Geológiai Intézet, Alkalmazott Geofizikai Tanszék, 1997-1999, hazai témavezető: Mentes Gyula.

D-8/99 (UNG-026-99) „Műszerek továbbfejlesztése és új kiértékelési módszerek kidolgozása a földi árapály és kéregmozgások extenzométerekkel való megfigyelésére, valamint a lokális hatások vizsgálatára”, német-magyar TéT, Jénai Egyetem, Alkalmazott Geofizikai Intézet, 2000-2002, hazai témavezető: Mentes Gyula.

A-2/99 „Intelligens mérő- és kiértékelő rendszerek fejlesztése lokális geodinamikai folyamatok jobb megértése céljából”, osztrák-magyar TéT, Bécsi Műszaki Egyetem, Geodéziai és Geofizikai Intézet, Mérnökgeodéziai Tanszék, 2000-2001, hazai témavezető: Mentes Gyula

A-8/02 „Lokális geodinamikai folyamatok megfigyelése korai riasztórendszerek kifejlesztése céljából katasztrófák előrejelzésére” osztrák-magyar TéT, Bécsi Műszaki Egyetem, Geodéziai és Geofizikai Intézet, Mérnökgeodéziai Tanszék, 2003-2004, Hazai témavezető: Mentes Gyula.

A-2/02 „Interaction between Earth rotation parameters and global or regional meteorological conditions (A Föld forgási paramétereinek kölcsönhatása a globális vagy regionális meteorologiai viszonyokkal) ”, osztrák-magyar TéT, Bécsi Műszaki Egyetem, Geodéziai és Geofizikai Intézet, 2003-2004, Hazai témavezető: Varga Péter.

A13/2005 „Földcsuszamlások megfigyelése gyorsulásmérőkkel”, osztrák-magyar TéT, Bécsi Műszaki Egyetem, Geodéziai és Geofizikai Intézet, Mérnökgeodéziai Tanszék, 2006-2007, Hazai témavezető: Mentes Gyula.

Nemzetközi Együttműködések:

1.      Magyar-Szlovák Akadémiai Együttműködés a Pozsonyi Geofizikai Intézettel. Extenzométeres mérések és az adatok feldolgozása.

2.      Orosz-Magyar Akadémiai Együttműködés a Moszkvai Földfizikai Intézettel. Pannon medence kéregmozgásának vizsgálata.

3.      Német-Magyar Együttműködés, Friedrich Schiller Egyetem Jéna, Alkalmazott Geofizika Intézet. Geodinamikai mérések és közös műszerfejlesztések.

4.      Román-Magyar Akadémiai együttműködés a Kárpát-medence tektonikai mozgásvizsgálatára.

5.      Belga-Magyar Együttműködés, Belga Királyi Obszervatórium (Royal Observatory Belgique). Árapály adatok feldolgozása Venedikov programmal.