Geodetic and Geophysical Institute, RCAES, HAS

Kétrészes műsor készül a Tér-idő számára a GGI részvételével

A műsor a Tér-idő - a Kossuth rádió tudományos magazinja - számára készül és december közepén kerül majd adásba. Témája az elmúlt hónapok nagyobb nyilvánosságot kapott külföldi és hazai földrengései lesznek. Ismeretterjesztő műsorról lévén szó bemutatásra kerül az MTA CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium, a földrengések kutatásának módszerei, műszerei, valamint a hazai földrengéskutatás története a 19. századtól máig. A műsorból megtudhatjuk majd azt is, hogyan működik az előrejelzés és hány obszervatórium, illetve földrengésmérő állomás van jelenleg az országban.

Agocs-ösztöndíj 2016

Békési Eszter geofizikus hallgató az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumban Bondár István témavezetésével készített MSc szakdolgozata rangos elismerésben részesült. Gratulálunk a díjazottnak és a témavezetőnek egyaránt és további sikeres kutatómunkát kívánunk!

Újabb kísérleti atomrobbantás Észak-Koreában

2016. szeptember 9-én Észak-Korea újabb kísérleti atomrobbantást hajtott végre. A robbantás által generált szeizmikus hullámokat a Magyar Nemzeti Szeizmológiai Hálózat is regisztrálta. Tapasztalatainkról egy rövid kétnyelvű jelentésben számolunk be.

Dr. Lemperger István Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert

Dr. Lemperger István a kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére létesült Bolyai-ösztöndíjban részesült. Elismeréséhez gratulálunk és további sikeres kutatómunkát kívánunk!

Gravitációs árapály mérések Balástyán, a Nagyalföld központi régiójában

A K101603 OTKA keretében 2016.04.12-én az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézetének kutatói beüzemelték az általuk kifejlesztett gravitációs árapály regisztráló rendszert a Nagyalföld központi régiójában, Balástyán, a Gajgonya tanya közelében. Az 5 évre hosszabbított futamidejű kutatási programban minimum 6 hónapos regisztrátumok segítségével vizsgálják azt, hogy a globális árapály modellek paraméterei képesek-e a szélső pontosságú abszolút g mérések követelményei szerint legalább 10^-8 m/s2 (= 1 µGal) pontossággal leírni a műszerekkel észlelhető árapály jellegű térerősség változást a Pannon-medence különböző pontjain. Ennek első lépéseként a piszkési szeizmológiai (PSZ) állomáson (ld. www.seismology.hu) 9 hónapon keresztül regisztrálták a gravitációs árapály-hatást, majd szintén 9 hónapig mértek a tarpain (TRPA). A méréshez csatlakozott a Miskolci Egyetem Geofizikai és Térinformatikai Intézete egy Scintrex CG-5 típusú graviméterrel.

Yoshiharu Omura előadása a Geodéziai és Geofizikai Intézetben

2016. április 1-jén Yoshiharu Omura, a Kyoto-i egyetem professzora előadást tartott az intézetben a sugárzási övekben zajló kölcsönhatásokról. Omura professzor a nemlineáris hullám-részecske kölcsönhatások vezető nemzetközi szaktekintélye. Ő alkotta meg elméleti és szimulációs számításokkal azt a modellt, amely leírja sugárzási övekben keletkező nagyon alacsony frekvenciás rádióhullámok, az úgynevezett kórusok keletkezését, valamint ezen hullámok kulcsszerepét a plazmarészecskék gyorsításában és kicsapódásában. Ez az első konzisztens modell, amelynek előrejelzései megegyeznek az in-situ műholdas műszerek méréseivel.

Az ICOS ERIC (Integrated Carbon Observation System - European Research Infrastructure Consortium) vezetőinek látogatása a Geodéziai és Geofizikai Intézetben

Április 11-én a Geodéziai és Geofizikai Intézetbe látogat Werner Leo Kutsch, az ICOS ERIC főigazgatója és Alexander Vermeulen, az ICOS Carbon Portal igazgatója. Látogatásuk során előadást tartanak az ICOS tudományos szerepéről, szolgáltatásairól.

Sierd Cloetingh előadása a Geodéziai és Geofizikai Intézetben

Sierd Cloetingh - a nagytektonika és a litoszférakutatás neves szakembere, az Academia Europaea elnöke, az ERC alelnöke - MTA Kiemelt Vendégprofesszori Ösztöndíj keretében a Geodéziai és Geofizikai Intézetben folyó, a Kárpát-Pannon térség litoszféra-szerkezetét és dinamikáját, valamint a neotektonikai deformációit vizsgáló kutatásokba kapcsolódik be. Itt-tartózkodása alatt előadást tart az intézetben, melynek meghívója itt elérhető el.

Bondár István MTA doktori értekezésének nyilvános vitája

Bondár István Nagypontosságú földrengés helymeghatározás című MTA doktori értekezése a földrengések hipocentrumainak három dimenziós sebességmodell alapján történő lokalizálásának meghatározását vizsgálja. Az által kidolgozott új eljárás nagyobb megbízhatósággal képes a földrengések hipocentrumait meghatározni. A Föld szeizmicitásának részletesebb megismerése lehetővé teszi a globális tektonikai folyamatok vizsgálatát, értelmezését, valamint a szubdukciós lemezek finomszerkezetének meghatározását. A nyilvános vitára szóló meghívó itt érhető el.

Végső búcsú Bencze Páltól

Dr. Bencze Páltól 2016.02.04-én vettünk végső búcsút a Római Katolikus Egyház szertartása szerint a soproni Szent Mihály temetőben. Temetésén a család mellett ott voltak barátai, kollégái is.

Kísérleti atomrobbantás Észak-Koreában

2016. január 6-án Észak-Korea kísérleti atomrobbantást hajtott végre. A robbantás által generált szeizmikus hullámokat az MTA CSFK GGI által üzemeltetett Magyar Nemzeti Szeizmológiai Hálózat is regisztrálta. Az idei és a korábbi években történt nukleáris tesztek magyarországi érzékeléséről egy rövid kétnyelvű jelentésben számolunk be.

Elérhető az MTA CSFK GGI szeizmológiai portálja

Elérhető az MTA CSFK GGI szeizmológiai portálja. A földrengés - veszélyeztetettségről, aktuális és múltbeli földrengésekről mindenki tájékozódhat a www.seismology.hu webhelyen. Ugyanott található egy földrengési kérdőív is, ahol a környezetében tapasztalt rengésekről bárki bejelentést tehet. A földrengések helyi hatásainak ismerete a kutatásokban a műszeres megfigyelésekkel együtt jól felhasználható, ezért minden információt köszönettel fogadunk.