MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet

Földi Elektromágnesség Kutatócsoport

A természetes elektromágneses tér forrásainak vizsgálatában általában egyszerűsítő feltevésekkel élnek. A magnetoszférikus/ionoszférikus forrásmechanizmusokra vonatkozó újabb ismeretek azonban valószínűsítik, hogy a megszokott egyszerűsítés valójában számottevő. Ezért a kutatócsoport tagjai az ionoszférában kialakuló forrás áramtér geometriai sajátosságainak következtében megjelenő impedancia torzulás átfogó vizsgálatát végzik. A kutatás elsődleges célja, hogy analitikus formulát és kvantitatív becslést adjon a forrás hatás mértékére, realisztikus  magnetoszférikus/ionoszférikus forrásmechanizmusok feltételezése mellett.

A szilárd állapotú litoszféra és a konvekciós áramlásoknak kitett képlékeny asztenoszféra közötti határterület meghatározása geofizikai és geokémiai jellemzők alapján történik. A kutatócsoport fő célkitűzése a litoszféra-asztenoszféra határfelület elektromágneses módszerrel (MT) történő, nagy felbontású leképezése a Pannon-medence területén korábbi MT szondázások eredményeinek újraértékelésével, archív analóg regisztrátumok digitalizálásával és digitális adatfeldolgozással, további MT mélyszondázások végzésével, valamint közelítő 3D-s inverziós eljárás alkalmazásával.

 

A kutatócsoport tagjai: