MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet

Gravitáció térben és időben Kutatócsoport

A csoport tagjai nemzetközi együttműködés keretében (ZAMG, Ausztria; University of Vienna) tisztázni kívánják a szélsőpontosságú (elsősorban geodinamikai célú) földi gravimetriai méréseket befolyásoló tényezők hatásmechanizmusait, különös tekintettel a mérések korrekciójára alkalmazott árapály modellekre, a távoli mikroszeizmikus zajforrásokra és a talajvízszint változásból, valamint a légköri tömegek átrendeződéséből származó fluktuációkra.

Másfél évtizedes kutatási-fejlesztési folyamat során elkészítették azokat a direkt és inverz gravitációs modellezési eljárások alkalmazásához szükséges algoritmusokat, amelyeket elsősorban geodéziai számításokhoz használnak lokális, illetve globális koordinátarendszerekben. Az ALCAPA (Alpok–Kárpátok–Pannon-medence) térség kéregmodelljének és a geoid magyarországi felületdarabjának pontosítására - a rendelkezésre álló földi adatok mellett - felhasználják a 2009-ben pályára állított GOCE gradiometriai műhold mérési adatait is.

 

A kutatócsoport tagjai: