MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet

Kvarter környezetváltozások és felszíni folyamatok Kutatócsoport

 

A kutatócsoport az utolsó 800 ezer év során létrejött lösz-paleotalaj sorozatokban rögzült paleoklíma és -környezeti változások vizsgálatával, ezek geokronológiájával (14C, OSL-IRSL, U-Th) és kor-mélység modellezéssel, porfluxus becsléssel, tágabb értelemben az eolikus szedimentáció és mögöttes folyamatok dinamikájának vizsgálatával foglalkozik.

Őskörnyezeti rekonstrukciókat végeznek különböző proxy-k alapján (mágneses tulajdonságok, szemcseösszetétel, agyagásványok, malakológia, másodlagos karbonátok izotóp összetétele, alkánok, stb.). Továbbá a löszben rögzült ezer éves skálájú klímaesemények korrelációs lehetőségeinek vizsgálatával is foglalkoznak az Észak-Atlanti klímaoszcillációk tükrében.

A kutatócsoport ezen felül lehordási terület analízist is végez különböző nehézásványok (pl. cirkon, rutil) nyom- és ritka földi elem illetve izotóp összetétele, valamint a lösz Sr-Nd és Pb-izotóp összetétele alapján a jégkorszaki ásványi por forrásainak meghatározására, valamint paleo-transzport irányok kijelölésére és a földfelszíni eróziós, szállítási és üledékfelhalmozási folyamatok mélyebb megértésére.

 

A kutatócsoport CSFK-n belüli tagjai:

  • Újvári Gábor - kutatócsoport-vezető (MTA CSFK GGI)
  • Bajnóczi Bernadett - tag (MTA CSFK FGI)
  • Kele Sándor - tag (MTA CSFK FGI)
  • Németh Tibor - tag (MTA CSFK FGI)

CSFK-n kívüli tagok:
Kovács János – külső tag (PTE Földtani és Meteorológiai Tanszék)
Palcsu László – külső tag (ATOMKI, Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium)

Research group of quaternary environmental changes and surface processes

The research team focuses on the reconstruction of paleoclimatic and paleoenvironmental changes recorded in terrestrial loess-paleosol sequences formed over the last 800 ka, it deals with their geochronology (14C, OSL-IRSL, U-Th) and age-depth modeling, provides dust flux estimates for the glacials, and, in a broader sense, investigates the Aeolian sedimentation and its dynamics.

Paleoenvironmental reconstructions are being made using various proxies including magnetic properties, grain size distributions, clay mineralogy, malacology, isotopes in secondary carbonates, alkanes, and more. Further, the group investigates millennial scale climate events recorded in loess and their possible correlations with North Atlantic climate oscillations.

Another focus of this group is the provenance analysis and source discrimination of glacial mineral dust based on the trace/rare earth element and isotopic compositions of different heavy minerals (zircon, rutile) and the Sr, Nd and Pb isotopic composition of loess. This work is also aimed at reconstructing paleo-transport directions and gaining deeper insight into erosion, transport and depositional processes on the earth surface.

Members within the MTA CSFK:

  • Gábor Újvári – principal investigator (MTA CSFK GGI)
  • Bernadett Bajnóczi (MTA CSFK FGI)
  • Sándor Kele (MTA CSFK FGI)
  • Tibor Németh (MTA CSFK FGI)

Members outside the MTA CSFK:

  • János Kovács (Department of Geology and Meteorology, University of Pécs)
  • László Palcsu (Hertelendi Laboratory of Environmental Studies, Institute for Nuclear Research)