MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet

Légköri elektrodinamikai és kémiai Kutatócsoport

 

Kutatási téma:

A troposzférában lejátszódó zivatarok és az ionoszféra közötti elektrodinamikai csatolási folyamatok, valamint a légköri üvegházhatású gázok mennyiségének a vizsgálata. A két téma közötti kapcsolatot a globális éghajlatváltozás monitorozása jelenti. A villámok keletkezése erősen hőmérsékletfüggő, így folyamatos monitorozásuk a világméretű villámaktivitás által gerjesztett ún. háttér Schumann-rezonancia (SR) méréseken keresztül nyújt információt a globális felmelegedés folyamatáról az egész Földre vonatkozóan, míg a légköri üvegházhatású gázok mennyiségi vizsgálata hazánk (Európa) térségére vonatkoztatható összefüggéseket tárhat fel.

A zivatarok és az ionoszféra közötti elektrodinamikai csatolás számos folyamat révén valósul meg. Ezek közül néhány képezi kutatásink témáját. Az SR-tranzienseket kiváltó egyedi, nagy energiájú villámokat gyakran kísérik a sztratoszférán és mezoszférán átívelő, egészen az ionoszféra aljáig terjedő hatalmas méretű felsőlégköri elektro-optikai emissziók (FEOEM). A Schumann-rezonanciák mérése immár két évtizede folyik a Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriumban, a FEOEM-eket pedig Sopronból 2007 óta figyeljük a zivataros évszakokban. További új kutatási feladatnak számít a helyi zivatarok elektrosztatikus terének és a zivatarok által indukált gravitációs hullámok alsó-ionoszférára (szporadikus E-rétegre) gyakorolt hatásának a vizsgálata a Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium ionoszondázó berendezése által rögzített ionogramok alapján.

A légköri üvegházhatású gázok mérései alapján képet kapunk az egyik legfontosabb, és mindez ideig meglehetősen bizonytalanul ismert éghajlati visszacsatolásról, az éghajlat és a természetes üvegházgáz- kibocsátás kapcsolatáról. Az üvegházhatású gázok mérésével be tudunk kapcsolódni a fontosabb üvegházgázok európai és globális mérlegének, továbbá természetes és antropogén forrásaik hozamának és területi elhelyezkedésének a meghatározására irányuló nemzetközi kutatásokba. A munka az Antenna Hungária Rt. hegyhátsáli adótornyára telepített, különböző intézmények kezelésben lévő műszerparkra, mérőrendszerekre épül.

 

A kutatócsoport tagjai: