MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet

Matematikai geodéziai Kutatócsoport

Az elmúlt évtizedben a matematikai geodézia érdeklődés középpontjába a számítógépes algebrai rendszerek kutatása, alkalmazása került. A szakirodalomban eddig publikált eredmények azonban nem tekinthetők reális megoldásnak, mert az alkalmazás során fellép az ún. kombinatorikus robbanás problémája. A kutatócsoport által kitűzött kutatási cél: olyan matematikai megoldásokat adni, amelyek kiküszöbölik a kombinatorikus robbanás problémáját, valamint, hogy a kidolgozandó eljárások valós időben alkalmazhatóak legyenek.

A kutatások kiterjednek a 3D Helmert transzformáció, a fotogrammetriai külső tájékozás valamint a totális legkisebb négyzetek módszerére kidolgozott hatékony eljárások, algoritmusok meghatározására, melyek közvetlenül felhasználhatók különböző műszaki alkalmazásokban.

 

A kutatócsoport tagjai: