MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet

Szeizmotektonika és földrengés-veszélyeztetettség Kutatócsoport

A kutatócsoport elsősorban a Pannon-medence szeizmicitásával, szeizmotektonikájával és földrengés-veszélyeztetettségével, valamint a globális szeizmicitással is foglalkozó kutatókból áll.

Tagjai kutatásokat végeznek a földrengés hipocentrumok relokalizációjára. Vizsgálják a földrengések időbeli eloszlását, statisztikai tulajdonságait, a kis magnitúdójú földrengések és a bányarobbantások elkülönítésére szolgáló különböző módszereket. Tanulmányozzák az ismert földtani szerkezetek, a szeizmicitás és az űrgeodéziai módszerekkel meghatározott, jelenlegi felszínmozgás kapcsolatát. Földrengéskockázat meghatározással kapcsolatos módszertani kutatásokat végeznek, foglalkoznak a helyi geológiai felépítés módosító hatásával.

OTKA pályázat keretében vizsgálják Budapest földrengés-veszélyeztetettségét.

 

A kutatócsoport tagjai: