MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet

Sopronbánfalvi (Soproni) Geodinamikai Obszervatórium

A Sopronbánfalvi Geodinamikai Obszervatórium épülete
A Sopronbánfalvi Geodinamikai Obszervatórium alaprajza

 

A Geodinamikai Obszervatóriumot 1961-ben építették különböző geodinamikai jelenségek regisztrálása céljából. Az obszervatórium Sopron központjától kb. 5 km távolságra Sopronbánfalván, Sopron kertvárosában helyezkedik el. Az obszervatórium koordinátái: 47.7 északi szélesség; 16.5 nyugati hosszúság. Az obszervatórium gneiszben kialakított mesterséges vágat, amely felett kb. 60 m kőzet helyezkedik el.

Kezdetben az obszervatóriumban a szilárd Föld árapályát regisztrálták kapacitív mérőátalakítós horizontális ingákkal, valamint egy kapacitív mérőátalakítóval felszerelt GS-11 graviméterrel. Mindkét műszert a Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetben (jelenleg MTA CSFK GGI) fejlesztették ki illetve fejlesztették tovább. Napjainkban ezeket a műszereket már nem használják, de egy intézeti kutatási projekt eredményeképpen az LCR G949 sz. graviméter CCD okulárral való kiegészítése által megoldódott a folyamatos gravitációs árapály regisztrálás problémája. A műszer 2015.05.06-tól 2016. februárjáig a K101603 sz. OTKA program támogatásával a tarpai szeizmológiai állomáson üzemelt. Jelenleg, 2016 április 12 óta a rendszer Balástyán, a Gajgonya tanyán működik, előre láthatólag az év végéig.. Az aktuális árapály görbék és a kiegészítő adatok regisztrátumai itt tekinthetők meg.

 

1990-ben egy 22 m hosszú kvarccsöves extenzométert telepítettek az obszervatórium vágatába. Az extenzométert a moszkvai Geofizikai Intézet és a GGKI tudományos együttműködés keretében fejlesztette ki. Az extenzométer 30 m-re helyezkedik el a bejárattól. A műszer hőszigetelt és három ajtó választja el az obszervatórium külső részétől. A műszernél a vágat éves hőmérsékletváltozása kisebb, mint 0.5 C és a napi változás pedig kb. 0.05 C. Ez azt jelenti, hogy az obszervatórium stabil helyet biztosít a földi árapály és a tektonikai deformációk regisztrálására.

Az extenzométer mellett egy mikrobarográf is üzemel az obszervatóriumban. Ezt a luniszoláris hatás következtében létrejövő légnyomásváltozások regisztrálására használják. A mikrobarográf mérések alapján vizsgálják a különböző geodinamikai jelenségek és a légnyomásváltozások közötti kapcsolatokat.

Az obszervatórium része a magyar szeizmológiai hálózatnak is. Ezért egy háromkomponensű szeizmológiai állomás helyezkedik el a vágatban. A szeizmológiai adatokat telefonvonalon keresztül automatikusan továbbítják a GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumába, Budapestre.

Az obszervatóriumban, illetve az egyéb, az MTA CSFK GGI által működtetett mérőhelyeken végzett mérések aktuális regisztrátumai a kepujsag.ggki.hu honlapon keresztül is figyelemmel kísérhetők.

2014-2015 között az obszervatórium az MTA támogatásával felújításra került. Ennek keretében kialakítottak egy abszolút gravimetriai alappontot az obszervatórium épületének egyik helyiségében. 2015 májusában a cseh VUGTK szakemberi egy Microg-LaCoste FG5X abszolút műszerel meghatározták a pont nehézségi gyorsulás értékét

<o:p></o:p>