MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet

48 óra időtartamra vonatkozó gravitációs árapály görbék és a kiegészítő mérési adatok ábrái

Észlelő műszer: LaCoste&Romberg G949 sz. graviméter CCD okulárral kiegészítve
Mintavételezési gyakoriság
: 1 másodperc
Észlelési hely
: Balástya, Gajgonya tanya

Az ábrák 30 percenként automatikusan frissülnek és a percenként mért adatokat mutatják, tájékoztató jelleggel. Az észlelt értékek a dátumvonalat közvetlenül megelőző elméleti null-átmenethez vannak hozzáigazítva egy egyszerű függőleges irányú eltolással, a műszerjárásból (drift) eredő, a két görbe közötti folyamatosan növekvő eltolódás ellensúlyozására. A pixelben adott mérési eredmények µGal egységben történő megjelenítéséhez csak egy átlagos skálatényezőt (0.8 µGal/pixel) alkalmazunk. A skálatényező pontos értékének meghatározása időszakonkénti/rendszeres kalibrációval lehetséges.

<o:p></o:p>

Mértékegységek:

Vízszintes tengely – óra (GMT)

Függőleges tengely – mikroGal (1 µGal=10-8 m/s2)

 

Jelmagyarázat:

Piros vonal – elméleti árapály

Kék pontok – észlelt árapály (percenként 1 adat)

Sárga vonal – A kép készítési idejét rögzítő dátumvonal

Az elméleti értékeket az ETERNA3.4 program szolgáltatja az ausztriai Conrad Obszervatóriumban (ZAMG) működtetett szupravezető graviméter méréseiből közelítőleg Bécs földrajzi helyére optimalizált árapály paraméter-rendszer (amplitúdó és fázis adatok) felhasználásával.


A következő ábra a műszerdőlés értékeinek időbeli változását mutatja. Az X tengely észak-déli, az Y tengely kelet-nyugati irányítottságú. A görbéken esetlegesen mutatkozó ugrások az automatikus dőléskompenzálásból származnak. A dőléskompenzálás jelenlegi határértéke +/- 20 mV.
<o:p></o:p>

Mértékegységek:

Vízszintes tengely – óra (GMT)

Függőleges tengely – mV (30 mV = 2 szögmásodperc)

 


A hőmérséklet tegnapi és mai változásának ábrája. A meteorológiai adatok a műszert körbevevő nikecell kamra belsejére vonatkoznak.

<o:p></o:p>

Mértékegységek:

Vízszintes tengely – óra (GMT)

Függőleges tengely – Celsius fok


A légnyomás tegnapi és mai változásának ábrája.

<o:p></o:p>

Mértékegységek:

Vízszintes tengely – óra (GMT)

Függőleges tengely – mbar


Bővebb információért kérjük forduljon a következő E-mail címhez: papp"kukac"ggki.hu.