Bór József tudományos munkatárs
Magyar Tudományos Akadémia
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Geodéziai és Geofizikai Intézete
H-9400 Sopron, Csatkai u. 6-8.
Postacím H-9401 Sopron, Pf. 5.
Tel: +36 99 508-385, Fax: +36 99 508-355

József Bór researcher
Geodetic and Geophysical Institute
Research Centre of Astronomy and Earth Sciences
Hungarian Academy of Sciences
H-9400 Sopron, Csatkai u. 6-8.
Postal Address: H-9401 Sopron, Pf. 5.
Tel: +36 99 508-385, Fax: +36 99 508-355

e-mail:
Tudományos tevékenység
Scientific activity
Az alsó ionoszféra tér- és időbeli változásai(csak magyarul)
Temporal and spatial variations of the lower ionosphere (Hungarian only)
Villámkisülésekhez társuló felsőlégköri elektro-optikai emissziók és Schumann-rezonancia tranziensek vizsgálata, PhD Disszertáció és tézisfüzet, 2010 (Hungarian) Studying lightning discharge related upper atmospheric transient luminous events and Schumann resonance transients, Short Abstract and Theses of PhD Dissertation, 2010
Az első Vörös Lidérc megfigyelések Magyarországról (csak magyarul).
First observations of Red Sprites from Hungary (Hungarian only).