SZARKA LÁSZLÓ CSABA

 

 

1954-ben született, 1977-ben kapott kitüntetéses diplomát a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen. 1982-ben summa cum laude eredménnyel egyetemi doktorátust tett. 1987-ben kandidátus, 1997-ben a földtudomány doktora.

Szakmai pályafutásának főbb állomásai
1977-
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet (MTA GGKI), Sopron: tudományos segédmunkatárs (1977-1982), tudományos munkatárs (1983-1987), tudományos főmunkatárs (1988-1997), tudományos tanácsadó (1998-)

SZARKA László

MTA GGKI
H-9400 Sopron,
Csatkai u. 6-8.

Postacím:
H-9401 Sopron,
pf. 5

Tel.:
+36 99 508342

Fax:
+36 99 508355

Email:
szarka@ggki.hu


PUBLIKÁCIÓK
(PUBLICATIONS)
1978-2006

1991-1996, majd 2004-
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron: a Geofizikai Főosztály vezetője

1997-1999
"Professeur associé temporaire" (Université Paris Sud, Paris XI, Orsay)

1993-
Oktat a soproni egyetem (NYME) MTA GGKI-ba kihelyezett Földtudományi Tanszékén (1999-től: Intézetében). 1999-ben habilitál Miskolcon, 1999-től Sopronban az egyetemi Földtudományi Intézet vezetője. 2001-ben egy. magántanár, 2004-től egyetemi tanár.

Főbb tudományos-közéleti tisztségei
MTA köztestület tag (1997-); a Geofizikai Tudományos Bizottság elnöke (1999-2005); az MGE elnöke (1993-1994), az IAGA elektromágneses indukciós munkacsoport vezetőségi tagja (1993-2002); IAGA nemzeti megbízott (2005-); az MTA VEAB Környezet-, Földtudományi és Energetikai Szakbizottság elnöke (2006-tól); a Geophysical Prospecting-nél Deputy Editor (2005-)

Kitüntetések
Akadémiai Ifjúsági Díj (1988); Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998); Szádeczky-Kardoss díj (1991, MTA X. O.), Magyar Geofizika „Az Év cikke” díj (1991); MGE Egyed László Díj (2000); Az Év Nyugat-Dunántúli Kutatója (2002); MGE Tiszteleti Tag (2005)

 

 Kutatási területe, főbb tudományos eredményei és tanulmányai
Az elektromágneses geofizika területén kidolgozta az elektromos és mágneses térkomponensek geofizikai leképezési sajátságait; rámutatott a hatóalak meghatározhatóságára különleges körülmények között (Szarka L., Menvielle M., 1999, Geophysical Prospecting, 47, 59-71). A mesterséges elektromágneses zajimpulzusok témakörében az első geofizikai összefoglaló készítője, és az elektromágneses zaj területi eloszlásából geológiai következtetéseket sikerült levonnia (Szarka L., 1988, Surveys in Geophysics, 9, 287-318). A magnetotellurikus impedancia-tenzor rotációs invariánsainak általa elvégzett rendszerezése (Szarka L., Menvielle M., 1997, Geophysical Journal International, 129, 133-142) az elektromágneses geofizikai leképezés legújabb irányzatainak alapja lett. Nemzetközileg elismert eredményei vannak emellett a Kárpát-medence, valamint a Mars elektromágneses mélyszerkezetének kutatásában (Pinçon J-L., Menvielle M., Szarka L., 2000, Planetary and Space Sciences, 48, 1261-1270). Felvetette a mágneses fázisátalakulás lehetőségét a földkéregben (Kiss J., Szarka L., Prácser E., 2005, Geophysical Research Letters, 32, L24310, doi:10.1029/ 2005GL024199). Több mint 200 tudományos publikáció – amelyek közül 28 SCI-cikk – szerzője.