Az intézetről

A geodézia területén:

Geodéziai alapkutatásokat folytat a geodinamika, a geomatematika és a fizikai geodézia területén, különösen:

  • a Kárpát-Pannon régió nehézségi erőterének és geodinamikájának kutatása;
  • földtani veszélyforrások feltárása, valamint ipari létesítmények és környezetük megfigyelése deformáció és mozgásvizsgálattal;
  • geodéziai alapkutatásokhoz elméleti vizsgálatok végzése és a kutatási eredmények hasznosításához szükséges új, modern matematikai modellek, módszerek megalkotása;
  • a Sopronbánfalvi Geodinamikai Obszervatórium üzemeltetése, szükség esetén új geodinamikai obszervatóriumok vagy megfigyelőállomások létesítése.

A geofizika területén:

Geofizikai alapkutatások folytatása a Föld magjától a magnetoszféra határáig terjedő térrész fizikai állapotának, folyamatainak megismerése (megfigyelése, modellezése) érdekében.

A kutatóközpont a geofizikai kutatási alaptevékenység keretében kiemelten foglalkozik:

  • a szilárd Föld mélyszerkezetével, folyamataival, elsősorban a Kárpát-medence szeizmológiai és elektromágneses kutatásával;
  • a Föld semleges és ionizált légköri tartományaiban lejátszódó fizikai folyamatok vizsgálatával, különböző légköri tartományok közötti csatolási mechanizmusok feltárásával;
  • az űrfizika terén a helioszféra, a földi magnetoszféra és más bolygók magnetoszférája megfigyelésével, modellezésével;
  • a Nemzeti Szeizmológiai Hálózat feladatainak ellátásával, a Föld plazmakörnyezetének diagnosztizálásával, illetve az ezekhez kapcsolódó obszervatóriumi tevékenységgel, valamint interdiszciplináris környezettudományi kutatásokkal, mérési, adatfeldolgozási eljárások fejlesztésével

Az intézet célkitűzései

Intézetünk fő célkitűzése, hogy a geodéziai és geofizikai (geodinamikai, földfizikai, szeizmológiai) alapkutatásnak az elkövetkezendő időszakban is jelentős nemzetközi műhelye maradhasson. Célkitűzéseink megvalósítását eredményes témáink megőrzésével, azok folytonos belső megújításával képzeljük el. Programunk a következő évekre jelentős mértékben az évtizedekkel ezelőtt megalapozott kutatási irányokra épül. Ugyanakkor messzemenően figyelembe vettük a földtudományi kutatásokban a nemzetközi kapcsolódási lehetőségeket. Ilyenek elsősorban a Föld és környezetének globális megismerésére irányuló- és a globális környezetvédelemhez kapcsolódó kutatásokban nyíltak meg.

Kihasználva az intézetben művelt különböző tudományterületek együttműködésében rejlő lehetőségeket, komplex kutatási projekteket tervezünk a közép-európai térség és ezen belül a Kárpát-medence mélyszerkezetének kutatására, az ionoszféra és magnetoszféra szerkezetének pontosabb modellezésére és a geodinamikai eszközök alkalmazására a szeizmológiában.

Intézetünk fontos feladata az obszervatóriumi hálózat fenntartása. A földmágneses, ionoszférás, geodinamikai és szeizmológiai megfigyelések jelentős része már digitális úton folyik. A következő időszak feladata az egyre dráguló analóg adatrögzítés teljes kiváltása. Ennek megfelelően korszerűsíteni kell az adatfeldolgozást, az adatokat tartalmazó évkönyvek és bulletinek kiadását.

Tevékenység

A geodéziai és geofizikai alapkutatások tárgya a Föld-rendszer fizikai állapotának és folyamatainak megfigyelése, modellezése, értelmezése, valamint az ezekhez kapcsolódó elméleti (matematikai, fizikai) és gyakorlati módszerek, vizsgálati eszközök fejlesztése, létrehozása. Az alapfeladatok körébe tartozik, a szilárd Föld és a Föld körüli térség (geodinamika, geomágneses tér, aeronómia) folyamatos obszervatóriumi megfigyelése, az országos szeizmológiai hálózat és szolgálat fenntartása, a nemzetközi együttműködésekkel járó adatszolgáltatási feladatok ellátása, valamint időszakos megfigyelőrendszerek működtetése. Az intézet alapkutatási tevékenységével összefüggésben részt vállal természeti erőforrások kutatásában, természeti kockázatok tudományos elemzésében, valamint a hazai és az európai kritikus infrastruktúra védelmében.

Az intézetben az elmúlt időszakban új kutatási irányok elindítására is sor került. Ezek közül kiemelkedik a szilárd Föld mélyszerkezetének kutatása, a Nap-Föld kölcsönhatások globális változásokra gyakorolt hatásának kutatása, valamint az űrgeodézia terén a felszínmozgások megfigyelésében forradalmi változást hozó radarinterferometriai technológia fejlesztése és geodinamikai célú alkalmazása.