MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet

Magyar Űrkutatási Fórum 2015

A Magyar Asztronautikai Társaság, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet közös kezdeményezésére, a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar társszervezésével 2015. május 7-9. között Sopronban kerül megrendezésre a Magyar Űrkutatási Fórum 2015.

Dr. Anders M. Jorgensen: Modeling the Plasmasphere Dynamics with Data Assimilation

2015. március 4-én 10:00-kor Dr. Anders M. Jorgensen (New Mexico Tech) „Modeling the Plasmasphere Dynamics with Data Assimilation” címmel előadást tart intézetünk előadótermében.

Végső búcsú Szádeczky-Kardoss Gyulától

Dr. Szádeczky-Kardoss Gyulától 2015.02.17-én vettünk végső búcsút a Római Katolikus Egyház szertartása szerint a soproni Szent Mihály temetőben. Temetésén a család mellett ott voltak barátai, intézeti kollégái és a Kitaibel Pál Természettudományi Asztaltársaság számos tagja is.

Gelencsér András: Éghajlatváltozás és emberi tevékenység

2014.12.11-én, csütörtökön 11.00 órától Gelencsér András, az MTA Levegőkémiai Kutatócsoport vezetője előadást tart intézetünkben, melynek címe: Éghajlatváltozás és emberi tevékenység.

„Reflektorfényben” a műholdradar-reflektorok

Az ESA Copernicus programjának első műholdja, a Sentinel-1A a földmegfigyelés új fejezetét nyitotta meg. A műholdon elhelyezett Szintetikus Apertúrájú Radarberendezés (SAR) a szárazföldek, az óceánok és a sarki jégsapkák folyamatos megfigyelésének széles eszköztárát biztosítja az erdő- és mezőgazdasági területek térképezésétől, a felszínmozgások vizsgálatától, a tengereken az olajszennyeződések és hajók nyomon követésén át a sarki jég megfigyeléséig.

KLÍmaRendszer (KLÍR) – Dangerous global warming: myth or reality?

Az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet egyik új, kiemelt kutatási területe a klímarendszer fizikai vizsgálata. A KLÍmaRendszer (KLÍR) projekt keretében Prof. Vincent Courtillot, a Francia Tudományos Akadémia tagja, az Université Paris Diderot emeritus professzora, az IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris) volt főigazgatója látogat Magyarországra október végén. A geofizikus professzor előadásaira október 28-án Sopronban, az MTA CSFK GGI-ben, október 29-én Budapesten, az MTA Székházban kerül sor.

A budapesti részletes program megtekinthető itt.

Nők a tudományban Kiválósági Díj

Barta Veronika fiatal kutató, az MTA CSFK GGI tudományos segédmunkatársa „Nők a tudományban Kiválósági Díj”- at nyert Űrkutatás témakörben. Az ünnepélyes díjátadásra Budapesten, az Innotrends Nemzetközi Konferencia gálavacsorájának keretein belül kerül sor. Gratulálunk a szép sikerhez!

IX. Geomatika Szeminárium

2014. november 13-14-én kerül megrendezésre a IX. Geomatika Szeminárium az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézetében. A rendezvény célja a korszerű földtudományi célú adatgyűjtési és adatfeldolgozási módszerek, az ahhoz kapcsolódó felhasználói rendszerek elméleti és gyakorlati vonatkozásainak ismertetése, továbbá a geodézia, a geofizika, a műszertechnika, a fotogrammetria, a távérzékelés, a térinformatika, a geomatematika, a nehézségi erőtér modellezése, a kozmikus geodézia, a GNSS rendszerek és a geodinamika vizsgálatok legújabb kutatási eredményeinek bemutatása.

Earle Williams: “Atmospheric Electricity: Exploitation of the Global Circuit for Climate and Space Physics “

Prof. Earle Williams (Massachusetts Institute of Technology, USA) az MTA vendégkutatói-programja révén kapcsolódik be a Geodéziai és Geofizikai Intézet tudományos tevékenységébe. A két intézet közötti több évre visszatekintő tudományos együttműködés keretében a professzor és a soproni LED-KÉM kutatócsoport a globális villámtevékenység és ezen keresztül a klímaváltozás megfigyelését végzik Schumann-rezonancia mérések alapján.

Dr. Yan Kagan: "Quantitative statistical earthquake forecasts"

2014. szeptember 22-én 14:00-tól Dr. Yan Kagan (University of California, Los Angeles) "Quantitative statistical earthquake forecasts" címmel előadást tart a budapesti Szeizmológiai Obszervatóriumban.

Műholdradar interferometriai kutatások az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézetében

Az Akadémia Kutatási Infrastruktúra Fejlesztési Programjának keretében műholdradar interferometriai kutatási programot kezdeményeztünk. A programot a 2014. évben pályára állított ESA Sentinel-1 műholdjának (A és később B) ingyenesen elérhető adataira alapozzuk.

Gravitációs árapály mérések a piszkéstetői szeizmológiai állomáson

A K101603 OTKA keretében 2014.06.25-én az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézetének „Gravitáció térben és időben” kutatócsoportja beüzemelte a csoport által évek óta fejlesztés alatt álló gravitációs árapály regisztráló rendszert az MTA CSFK Magyar Szeizmológiai Hálózat (http://www.seismology.hu) piszkéstetői állomásán. A 4 éves futamidejű kutatási programban legalább fél éves regisztrátumok segítségével vizsgálják azt, hogy a globális árapály modellek paraméterei képesek-e a szélső pontosságú abszolút g mérések követelményei szerint legalább 10-8 m/s2 (= 1 µGal) pontossággal leírni a műszerekkel észlelhető árapály jellegű térerősség változást a Pannon-medence különböző pontjain. Ennek első lépése a piszkési állomáson zajló mérési sorozat.

“TEA-IS” Nyári Iskola

A TEA-IS (Thunderstorm Effects on the Atmosphere-Ionosphere System) az ESF (European Science Foundation) által 2011-2016-ig támogatott európai kutatási hálózat, amelynek Közép-Európából egyedüliként, Magyarország színeiben a CSFK LED-KÉM kutatócsoportja is tagja. A támogatásnak köszönhetően egyéni rövidebb-hosszabb tanulmányutakra, rendezvényeken való részvételre volt és van lehetőség. Idén Dél-Franciaországban, Collioure-ban (2014. június 23-27.) kerül sor a második nyári iskolára, ahol Barta Veronika, Bór József és Sátori Gabriella vesznek részt hallgatóként és előadóként egyaránt. Sátori Gabriella egyúttal a Steering Committee (SC) tagja is, amely a nyári iskola végén ülésezik.

KLÍmaRendszer (KLÍR) – Energetikai kényszerek az üvegházhatás kialakulásában

Az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet egyik új, kiemelt kutatási területe a klímarendszer fizikai vizsgálata. A KLÍmaRendszer (KLÍR) projekt keretében Dr. Miskolczi Ferenc fizikus előadóülésére került sor május 21-én az MTA Nádor utcai épületében.

Részvétel az ICAE 2014 konferencián

Az ICAE (International Conference on AtmosphericElectricity) konferencia négyévente kerül megrendezésre. A rendezvények sorában az idei a 15. alkalom, a konferenciát Norman-ban, Oklahoma államban (USA) tartják 2014. június 15-20-ig: icae2014.nwc.ou.edu. A LED-KÉM kutatócsoport tagjai közül többen társszerzők az alábbi előadásokban. Az aláhúzás a prezentációért felelős társszerzők nevét jelöli.

HAARP STOP? - Geofizikusok a HAARP leállításáról

A High Energy Active Auroral Research Program (HAARP) hosszú ideje különböző összeesküvés-elméletek tárgyát képezi, így nem csoda, hogy a program lezárásának híre is a bulvársajtó fókuszába került. Pedig a HAARP valójában nem más, mint egy tudományos program, amely a Föld szűkebb plazmakörnyezetének vizsgálatára irányul.

„Energetikai kényszerek az üvegházhatás kialakulásában” előadóülés az MTA-n

Az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet egyik új, kiemelt kutatási területe a klímarendszer fizikai vizsgálata. Ehhez kapcsolódóan a CSFK által szervezett következő KLÍR előadóülésen Miskolczi Ferenc, fizikus, a NASA Langley Research Center volt vezető kutatója tart előadást klímaelméletével kapcsolatban. A globális klíma fő fenntartója a Napból érkező sugárzás. Barcza Szabolcs, az MTA CSFK CSI kutatója előadásában, a bolygólégkörökben a sugárzás-áramlás oldaláról vizsgálja az üvegházhatás kérdését.

Intézetünk Kvarter kutatócsoportjának részvétele a „PAGES 2014: Klímakutatás a földtörténeti múlttól a várható éghajlat modellezéséig” címmel az MTA-n rendezett konferencián

Dr. Újvári Gábor, intézetünk Kvarter Környezetváltozások és Felszíni Folyamatok kutatócsoportjának vezetője „Előrelépések a dunaszekcsői löszszelvény AMS 14C és OSL-IRSL alapú korolásánál: úton az ezer éves skálájú őskörnyezeti események időbeliségének jobb megismeréséhez az elmúlt 50 ezer évre” címmel tartott előadást az MTA X. Földtudományi Osztálya, a PAGES és az INQUA Magyar Nemzeti Bizottság által szervezett PAGES 2014 konferencián.

Részvételünk a bécsi EGU2014 konferencián

A European Geosciences Union 2014. évi általános közgyűlése idén április 27-május 2. között kerül megrendezésre Bécsben. A konferencia összefogja a tágabb értelemben vett földtudományokkal kapcsolatos kutatásokat. Idén intézetünkből a következő poszter és szóbeli előadásokkal veszünk részt a konferencián, a részvételhez jelentősen hozzájárul a TAMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0015 Föld-rendszer projekt támogatása.

Dr. Andrew Hooper: „InSAR technology - theory and applications”

2014. március 18-án 10:15-től Dr. Andrew Hooper (University of Leeds) „InSAR technology - theory and applications” címmel előadást tart intézetünk előadótermében.

Dr. Christian Hirt: „An astronomical-geodetic journey into high resolution gravity field modelling”

2013. november 29-én 10.00-kor Dr. Christian Hirt (Curtin Univ., Australia) „An astronomical-geodetic journey into high resolution gravity field modelling” címmel előadást tart intézetünk előadótermében. Az előadás kivonata itt érhető el.

150 éves az Osztrák Geodéziai Bizottság

Intézetünk küldöttsége is részt vett az Osztrák Geodéziai Bizottság 150 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepi ülésén.

Magyar Tudomány Ünnepe 2013. – Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont rendezvényei

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódva az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 2013. november 5-én színvonalas programokkal várta az érdeklődőket három helyszínen Sopronban.

Tisztelgés az MTA alapítójának emléke előtt

A Magyar Tudomány Ünnepe első napján - a Széchenyi István Emléknapon - a Magyar Tudományos Akadémia megalapítójára emlékezett az MTA elnöke, főtitkára és főtitkárhelyettese Sopronpusztán és Nagycenken.

VIII. International Autumn Seminar on Geodesy for PhD Students

2013. november 8-án került megrendezésre intézetünkben a VIII. International Autumn Seminar on Geodesy for PhD Students.

Szarka László akadémiai székfoglaló előadása

Tegnap (2013.09.17.) Budapesten az MTA Székház zsúfolásig megtelt Felolvasótermében került sor Szarka László Elektromágneses geofizika, föld- és környezettudomány című akadémiai székfoglaló előadására.

Tájékoztató a 2013.04.23-i hevesi földrengés intenzitásértékének meghatározásáról

2013. április 23-án, helyi idő szerint 00:28-kor, mintegy 8 km-es mélységben földrengés keletkezett a Heves megyei Heves város térségében. A rengés magnitúdója 4,8 volt a Richter-skálán. A földmozgást az ország jelentős részén érezték, a földrengésintenzitás területi eloszlásának meghatározása jelenleg is tart. Az MTA CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium részletes tájékoztatása ezzel kapcsolatban itt érhető el.

Elérhető az MTA CSFK GGI szeizmológiai portálja

Elérhető az MTA CSFK GGI szeizmológiai portálja. A földrengés - veszélyeztetettségről, aktuális és múltbeli földrengésekről mindenki tájékozódhat a www.seismology.hu webhelyen. Ugyanott található egy földrengési kérdőív is, ahol a környezetében tapasztalt rengésekről bárki bejelentést tehet. A földrengések helyi hatásainak ismerete a kutatásokban a műszeres megfigyelésekkel együtt jól felhasználható, ezért minden információt köszönettel fogadunk.