MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet

Végső búcsú Wallner Ákostól

Fájdalommal tudatjuk, hogy Wallner Ákos a Geodéziai és Geofizikai Intézet volt munkatársa és a Kitaibel Asztaltársaság elismert és aktív tagja, okleveles bányamérnök, eltávozott közülünk. Temetése 2015. június 8-án, hétfőn 16 órakor volt az Evangélikus Temetőben.

Gravitációs árapály mérések a tarpai szeizmológiai állomáson

A K101603 OTKA keretében 2015.05.06-án az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézetének „Gravitáció térben és időben” kutatócsoportja beüzemelte a csoport által évek óta fejlesztés alatt álló gravitációs árapály regisztráló rendszert az MTA CSFK Magyar Szeizmológiai Hálózat (http://www.seismology.hu) tarpai állomásán. A 4 éves futamidejű kutatási programban legalább fél éves regisztrátumok segítségével vizsgálják azt, hogy a globális árapály modellek paraméterei képesek-e a szélső pontosságú abszolút g mérések követelményei szerint legalább 10-8 m/s2 (= 1 µGal) pontossággal leírni a műszerekkel észlelhető árapály jellegű térerősség változást a Pannon-medence különböző pontjain. Ennek első lépéseként a piszkési szeizmológiai állomáson 9 hónapon keresztül regisztrálták a gravitációs árapály-hatást, jelenleg pedig előreláthatólag fél éven keresztül a tarpain mérnek. A méréshez csatlakozott a Miskolci Egyetem Geofizikai és Térinformatikai Intézete egy Scintrex CG-5 típusú graviméterrel.

Magyar Űrkutatási Fórum 2015

A Magyar Asztronautikai Társaság, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet közös kezdeményezésére, a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar társszervezésével 2015. május 7-9. között Sopronban kerül megrendezésre a Magyar Űrkutatási Fórum 2015.

Dr. Anders M. Jorgensen: Modeling the Plasmasphere Dynamics with Data Assimilation

2015. március 4-én 10:00-kor Dr. Anders M. Jorgensen (New Mexico Tech) „Modeling the Plasmasphere Dynamics with Data Assimilation” címmel előadást tart intézetünk előadótermében.

Végső búcsú Szádeczky-Kardoss Gyulától

Dr. Szádeczky-Kardoss Gyulától 2015.02.17-én vettünk végső búcsút a Római Katolikus Egyház szertartása szerint a soproni Szent Mihály temetőben. Temetésén a család mellett ott voltak barátai, intézeti kollégái és a Kitaibel Pál Természettudományi Asztaltársaság számos tagja is.

Gelencsér András: Éghajlatváltozás és emberi tevékenység

2014.12.11-én, csütörtökön 11.00 órától Gelencsér András, az MTA Levegőkémiai Kutatócsoport vezetője előadást tart intézetünkben, melynek címe: Éghajlatváltozás és emberi tevékenység.

„Reflektorfényben” a műholdradar-reflektorok

Az ESA Copernicus programjának első műholdja, a Sentinel-1A a földmegfigyelés új fejezetét nyitotta meg. A műholdon elhelyezett Szintetikus Apertúrájú Radarberendezés (SAR) a szárazföldek, az óceánok és a sarki jégsapkák folyamatos megfigyelésének széles eszköztárát biztosítja az erdő- és mezőgazdasági területek térképezésétől, a felszínmozgások vizsgálatától, a tengereken az olajszennyeződések és hajók nyomon követésén át a sarki jég megfigyeléséig.

KLÍmaRendszer (KLÍR) – Dangerous global warming: myth or reality?

Az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet egyik új, kiemelt kutatási területe a klímarendszer fizikai vizsgálata. A KLÍmaRendszer (KLÍR) projekt keretében Prof. Vincent Courtillot, a Francia Tudományos Akadémia tagja, az Université Paris Diderot emeritus professzora, az IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris) volt főigazgatója látogat Magyarországra október végén. A geofizikus professzor előadásaira október 28-án Sopronban, az MTA CSFK GGI-ben, október 29-én Budapesten, az MTA Székházban kerül sor.

A budapesti részletes program megtekinthető itt.

Nők a tudományban Kiválósági Díj

Barta Veronika fiatal kutató, az MTA CSFK GGI tudományos segédmunkatársa „Nők a tudományban Kiválósági Díj”- at nyert Űrkutatás témakörben. Az ünnepélyes díjátadásra Budapesten, az Innotrends Nemzetközi Konferencia gálavacsorájának keretein belül kerül sor. Gratulálunk a szép sikerhez!

IX. Geomatika Szeminárium

2014. november 13-14-én kerül megrendezésre a IX. Geomatika Szeminárium az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézetében. A rendezvény célja a korszerű földtudományi célú adatgyűjtési és adatfeldolgozási módszerek, az ahhoz kapcsolódó felhasználói rendszerek elméleti és gyakorlati vonatkozásainak ismertetése, továbbá a geodézia, a geofizika, a műszertechnika, a fotogrammetria, a távérzékelés, a térinformatika, a geomatematika, a nehézségi erőtér modellezése, a kozmikus geodézia, a GNSS rendszerek és a geodinamika vizsgálatok legújabb kutatási eredményeinek bemutatása.

Earle Williams: “Atmospheric Electricity: Exploitation of the Global Circuit for Climate and Space Physics “

Prof. Earle Williams (Massachusetts Institute of Technology, USA) az MTA vendégkutatói-programja révén kapcsolódik be a Geodéziai és Geofizikai Intézet tudományos tevékenységébe. A két intézet közötti több évre visszatekintő tudományos együttműködés keretében a professzor és a soproni LED-KÉM kutatócsoport a globális villámtevékenység és ezen keresztül a klímaváltozás megfigyelését végzik Schumann-rezonancia mérések alapján.

Dr. Yan Kagan: "Quantitative statistical earthquake forecasts"

2014. szeptember 22-én 14:00-tól Dr. Yan Kagan (University of California, Los Angeles) "Quantitative statistical earthquake forecasts" címmel előadást tart a budapesti Szeizmológiai Obszervatóriumban.

Műholdradar interferometriai kutatások az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézetében

Az Akadémia Kutatási Infrastruktúra Fejlesztési Programjának keretében műholdradar interferometriai kutatási programot kezdeményeztünk. A programot a 2014. évben pályára állított ESA Sentinel-1 műholdjának (A és később B) ingyenesen elérhető adataira alapozzuk.

“TEA-IS” Nyári Iskola

A TEA-IS (Thunderstorm Effects on the Atmosphere-Ionosphere System) az ESF (European Science Foundation) által 2011-2016-ig támogatott európai kutatási hálózat, amelynek Közép-Európából egyedüliként, Magyarország színeiben a CSFK LED-KÉM kutatócsoportja is tagja. A támogatásnak köszönhetően egyéni rövidebb-hosszabb tanulmányutakra, rendezvényeken való részvételre volt és van lehetőség. Idén Dél-Franciaországban, Collioure-ban (2014. június 23-27.) kerül sor a második nyári iskolára, ahol Barta Veronika, Bór József és Sátori Gabriella vesznek részt hallgatóként és előadóként egyaránt. Sátori Gabriella egyúttal a Steering Committee (SC) tagja is, amely a nyári iskola végén ülésezik.

KLÍmaRendszer (KLÍR) – Energetikai kényszerek az üvegházhatás kialakulásában

Az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet egyik új, kiemelt kutatási területe a klímarendszer fizikai vizsgálata. A KLÍmaRendszer (KLÍR) projekt keretében Dr. Miskolczi Ferenc fizikus előadóülésére került sor május 21-én az MTA Nádor utcai épületében.

Részvétel az ICAE 2014 konferencián

Az ICAE (International Conference on AtmosphericElectricity) konferencia négyévente kerül megrendezésre. A rendezvények sorában az idei a 15. alkalom, a konferenciát Norman-ban, Oklahoma államban (USA) tartják 2014. június 15-20-ig: icae2014.nwc.ou.edu. A LED-KÉM kutatócsoport tagjai közül többen társszerzők az alábbi előadásokban. Az aláhúzás a prezentációért felelős társszerzők nevét jelöli.

HAARP STOP? - Geofizikusok a HAARP leállításáról

A High Energy Active Auroral Research Program (HAARP) hosszú ideje különböző összeesküvés-elméletek tárgyát képezi, így nem csoda, hogy a program lezárásának híre is a bulvársajtó fókuszába került. Pedig a HAARP valójában nem más, mint egy tudományos program, amely a Föld szűkebb plazmakörnyezetének vizsgálatára irányul.

„Energetikai kényszerek az üvegházhatás kialakulásában” előadóülés az MTA-n

Az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet egyik új, kiemelt kutatási területe a klímarendszer fizikai vizsgálata. Ehhez kapcsolódóan a CSFK által szervezett következő KLÍR előadóülésen Miskolczi Ferenc, fizikus, a NASA Langley Research Center volt vezető kutatója tart előadást klímaelméletével kapcsolatban. A globális klíma fő fenntartója a Napból érkező sugárzás. Barcza Szabolcs, az MTA CSFK CSI kutatója előadásában, a bolygólégkörökben a sugárzás-áramlás oldaláról vizsgálja az üvegházhatás kérdését.

Intézetünk Kvarter kutatócsoportjának részvétele a „PAGES 2014: Klímakutatás a földtörténeti múlttól a várható éghajlat modellezéséig” címmel az MTA-n rendezett konferencián

Dr. Újvári Gábor, intézetünk Kvarter Környezetváltozások és Felszíni Folyamatok kutatócsoportjának vezetője „Előrelépések a dunaszekcsői löszszelvény AMS 14C és OSL-IRSL alapú korolásánál: úton az ezer éves skálájú őskörnyezeti események időbeliségének jobb megismeréséhez az elmúlt 50 ezer évre” címmel tartott előadást az MTA X. Földtudományi Osztálya, a PAGES és az INQUA Magyar Nemzeti Bizottság által szervezett PAGES 2014 konferencián.

Részvételünk a bécsi EGU2014 konferencián

A European Geosciences Union 2014. évi általános közgyűlése idén április 27-május 2. között kerül megrendezésre Bécsben. A konferencia összefogja a tágabb értelemben vett földtudományokkal kapcsolatos kutatásokat. Idén intézetünkből a következő poszter és szóbeli előadásokkal veszünk részt a konferencián, a részvételhez jelentősen hozzájárul a TAMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0015 Föld-rendszer projekt támogatása.

Dr. Andrew Hooper: „InSAR technology - theory and applications”

2014. március 18-án 10:15-től Dr. Andrew Hooper (University of Leeds) „InSAR technology - theory and applications” címmel előadást tart intézetünk előadótermében.

Elérhető az MTA CSFK GGI szeizmológiai portálja

Elérhető az MTA CSFK GGI szeizmológiai portálja. A földrengés - veszélyeztetettségről, aktuális és múltbeli földrengésekről mindenki tájékozódhat a www.seismology.hu webhelyen. Ugyanott található egy földrengési kérdőív is, ahol a környezetében tapasztalt rengésekről bárki bejelentést tehet. A földrengések helyi hatásainak ismerete a kutatásokban a műszeres megfigyelésekkel együtt jól felhasználható, ezért minden információt köszönettel fogadunk.