MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet

Yoshiharu Omura előadása a Geodéziai és Geofizikai Intézetben

2016. április 1-jén Yoshiharu Omura, a Kyoto-i egyetem professzora előadást tartott az intézetben a sugárzási övekben zajló kölcsönhatásokról. Omura professzor a nemlineáris hullám-részecske kölcsönhatások vezető nemzetközi szaktekintélye. Ő alkotta meg elméleti és szimulációs számításokkal azt a modellt, amely leírja sugárzási övekben keletkező nagyon alacsony frekvenciás rádióhullámok, az úgynevezett kórusok keletkezését, valamint ezen hullámok kulcsszerepét a plazmarészecskék gyorsításában és kicsapódásában. Ez az első konzisztens modell, amelynek előrejelzései megegyeznek az in-situ műholdas műszerek méréseivel.

Az ICOS ERIC (Integrated Carbon Observation System - European Research Infrastructure Consortium) vezetőinek látogatása a Geodéziai és Geofizikai Intézetben

Április 11-én a Geodéziai és Geofizikai Intézetbe látogat Werner Leo Kutsch, az ICOS ERIC főigazgatója és Alexander Vermeulen, az ICOS Carbon Portal igazgatója. Látogatásuk során előadást tartanak az ICOS tudományos szerepéről, szolgáltatásairól.

Sierd Cloetingh előadása a Geodéziai és Geofizikai Intézetben

Sierd Cloetingh - a nagytektonika és a litoszférakutatás neves szakembere, az Academia Europaea elnöke, az ERC alelnöke - MTA Kiemelt Vendégprofesszori Ösztöndíj keretében a Geodéziai és Geofizikai Intézetben folyó, a Kárpát-Pannon térség litoszféra-szerkezetét és dinamikáját, valamint a neotektonikai deformációit vizsgáló kutatásokba kapcsolódik be. Itt-tartózkodása alatt előadást tart az intézetben, melynek meghívója itt elérhető el.

Bondár István MTA doktori értekezésének nyilvános vitája

Bondár István Nagypontosságú földrengés helymeghatározás című MTA doktori értekezése a földrengések hipocentrumainak három dimenziós sebességmodell alapján történő lokalizálásának meghatározását vizsgálja. Az által kidolgozott új eljárás nagyobb megbízhatósággal képes a földrengések hipocentrumait meghatározni. A Föld szeizmicitásának részletesebb megismerése lehetővé teszi a globális tektonikai folyamatok vizsgálatát, értelmezését, valamint a szubdukciós lemezek finomszerkezetének meghatározását. A nyilvános vitára szóló meghívó itt érhető el.

Végső búcsú Bencze Páltól

Dr. Bencze Páltól 2016.02.04-én vettünk végső búcsút a Római Katolikus Egyház szertartása szerint a soproni Szent Mihály temetőben. Temetésén a család mellett ott voltak barátai, kollégái is.

Kísérleti atomrobbantás Észak-Koreában

2016. január 6-án Észak-Korea kísérleti atomrobbantást hajtott végre. A robbantás által generált szeizmikus hullámokat az MTA CSFK GGI által üzemeltetett Magyar Nemzeti Szeizmológiai Hálózat is regisztrálta. Az idei és a korábbi években történt nukleáris tesztek magyarországi érzékeléséről egy rövid kétnyelvű jelentésben számolunk be.

ESA elismerés

A Cluster műholdas misszióban nyújtott kiemelkedő munkásságáért az ESA elismerő oklevéllel tüntette ki kollégánkat, Kis Árpádot.

Czifra Tibor kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Főtitkári Elismerésben részesült

Czifra Tibort, az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet munkatársát Török Ádám, az MTA Főtitkára az akadémia szolgálatában magas színvonalon végzett, kiemelkedő munkájáért Főtitkári Elismerésben részesítette.

110 éves a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Múlt, jelen és jövő

Az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet a Nemzeti Szeizmológiai Szolgálat és az intézményesített szeizmológiai kutatások 110 éves évfordulója alkalmából a Magyar Tudomány Ünnepe keretében tudományos előadóülést tart, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A rendezvény programja itt érhető el.

Tisztelgés az MTA alapítójának emléke előtt

A Magyar Tudomány Ünnepe első napján - a Széchenyi István Emléknapon - a Magyar Tudományos Akadémia megalapítójára emlékezett az MTA elnöke és főtitkára Sopronpusztán és Nagycenken.

Az MTA Elnökségének látogatása a Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriumban

A Magyar Tudományos Akadémia egy hónapos országos rendezvénysorozata, a Magyar Tudomány Ünnepe 2015-ben „A tudomány evolúciója – a valós és a virtuális világok” mottó köré szerveződik.

Álláspályázat

Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézete (MTA CSFK GGI, Sopron) tudományos segédmunkatársat keres.

További részletek ide kattintva olvashatóak.

Végső búcsú Wallner Ákostól

Fájdalommal tudatjuk, hogy Wallner Ákos a Geodéziai és Geofizikai Intézet volt munkatársa és a Kitaibel Asztaltársaság elismert és aktív tagja, okleveles bányamérnök, eltávozott közülünk. Temetése 2015. június 8-án, hétfőn 16 órakor volt az Evangélikus Temetőben.

Gravitációs árapály mérések a tarpai szeizmológiai állomáson

A K101603 OTKA keretében 2015.05.06-án az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézetének „Gravitáció térben és időben” kutatócsoportja beüzemelte a csoport által évek óta fejlesztés alatt álló gravitációs árapály regisztráló rendszert az MTA CSFK Magyar Szeizmológiai Hálózat (http://www.seismology.hu) tarpai állomásán. A 4 éves futamidejű kutatási programban legalább fél éves regisztrátumok segítségével vizsgálják azt, hogy a globális árapály modellek paraméterei képesek-e a szélső pontosságú abszolút g mérések követelményei szerint legalább 10-8 m/s2 (= 1 µGal) pontossággal leírni a műszerekkel észlelhető árapály jellegű térerősség változást a Pannon-medence különböző pontjain. Ennek első lépéseként a piszkési szeizmológiai állomáson 9 hónapon keresztül regisztrálták a gravitációs árapály-hatást, jelenleg pedig előreláthatólag fél éven keresztül a tarpain mérnek. A méréshez csatlakozott a Miskolci Egyetem Geofizikai és Térinformatikai Intézete egy Scintrex CG-5 típusú graviméterrel.

Magyar Űrkutatási Fórum 2015

A Magyar Asztronautikai Társaság, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet közös kezdeményezésére, a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar társszervezésével 2015. május 7-9. között Sopronban kerül megrendezésre a Magyar Űrkutatási Fórum 2015.

Dr. Anders M. Jorgensen: Modeling the Plasmasphere Dynamics with Data Assimilation

2015. március 4-én 10:00-kor Dr. Anders M. Jorgensen (New Mexico Tech) „Modeling the Plasmasphere Dynamics with Data Assimilation” címmel előadást tart intézetünk előadótermében.

Végső búcsú Szádeczky-Kardoss Gyulától

Dr. Szádeczky-Kardoss Gyulától 2015.02.17-én vettünk végső búcsút a Római Katolikus Egyház szertartása szerint a soproni Szent Mihály temetőben. Temetésén a család mellett ott voltak barátai, intézeti kollégái és a Kitaibel Pál Természettudományi Asztaltársaság számos tagja is.

Elérhető az MTA CSFK GGI szeizmológiai portálja

Elérhető az MTA CSFK GGI szeizmológiai portálja. A földrengés - veszélyeztetettségről, aktuális és múltbeli földrengésekről mindenki tájékozódhat a www.seismology.hu webhelyen. Ugyanott található egy földrengési kérdőív is, ahol a környezetében tapasztalt rengésekről bárki bejelentést tehet. A földrengések helyi hatásainak ismerete a kutatásokban a műszeres megfigyelésekkel együtt jól felhasználható, ezért minden információt köszönettel fogadunk.